آنالیز ترکیبی در کنکور مدیریت

132
hamid.aghabozorgi 110 دنبال‌ کننده
با استفاده از حروف کلمه HESSABRAS چند رمز چهار حرفی می‌توان ساخت؟ با حروف کلمه WHENCE چند رمز عبور سه حرفی می‌توان ساخت؟ با حروف کلمه METANAT چند رمز عبور ۴ حرفی می‌توان ساخت؟
hamid.aghabozorgi 110 دنبال کننده
pixel