جلسه سوم پاسخ به پرسش های نقد برنامه «زندگی پس از زندگی»

135
با توجه به حجم سوالات رسیده در نقد برنامه زندگی پس از زندگی، سومین جلسه پاسخ به این سوالات برگزار شد و به طور مفصل پاسخ این سوالات داده شد. این جلسه در تاریخ 31 خرداد 1400 برگزار شده است.
pixel