طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی 95-دکتربیژن عبدالکریمی-9

428

شرق شناسی وارونه(ما دچار درگیری سیاسی هستیم در حالیکه ما نیازمند پرسش از بنیاد غرب هستیم) - قطب بنیادهای نظری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - آدرس سایت http://gofteman.dte.ir