تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار

499
شبکه یک - 21 خرداد 98- 14:00| سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران می گوید با وجود کاهش قیمت خودرو در بازار اما خریدار نیست و مردم این قیمت ها را غیرواقعی می دانند.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel