ناشی ترین راننده کامیون

1,407

یک راننده ناشی در هند هنگام دنده عقب آمدن با کامیون یک موتورسوار را زیر گرفت و بدون آنکه توقف کند از خودرویش پیاده شد.