داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

مباحث ویژه 2 - جلسه 13 (word analogy و طبقه بندی متن)

1,413
در این جلسه به صورت عملی مباحث جلسات قبل را در پایتون و Keras بررسی کردیم. در ابتدا word analogy را در وزن های از قبل آموزش داده شده بررسی کردیم. سپس مشکل بایاس جنسیتی را رفع کرده و در آخر یک طبقه بند متن یک بار با روش میانگیری embedding و یکبار با شبکه های بازگشتی را پیاده سازی کردیم. در این مثال از دیتاست Emoji استفاده شد و هدف انتخاب خودکار emoji مناسب برای هر جمله بوده است.
pixel