کلیپ تبریک آغاز امامت امام زمان ...

5,627

سوگند به دَمِ تو به وقت دمیدن ات ، به چشمه چشمه اشک به هنگام دیدن ات ، سوگند به زمان و زمین ظهور تو ، به ذرّه ذرّه خاک مسیر عبور تو ، به آشنایی تو برای غریبه ها ، به نام نانوشته تو در کتیبه ها ...

جام جمکران 2 هزار دنبال کننده
pixel