مصاحبه پرتال حمل و نقل با مدیرعامل باروان

17

مصاحبه پرتال حمل و نقل با مدیرعامل باروان در پنجمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین حمل و نقل هوشمند

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12