مصاحبه پرتال حمل و نقل با مدیرعامل باروان

17

مصاحبه پرتال حمل و نقل با مدیرعامل باروان در پنجمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین حمل و نقل هوشمند

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 2
%84
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…