دوربین 96 ؛ قسمت 13 ؛ پای صحبتهای خانم کرباسچی از آلمان

81

کد ویدیو: 3178 موضوع: گفته هایی از زبان خانم نعیمه کرباسچی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید.