6-آموزش بونسای- نحوه ساخت بونسای - شبکه2 سیما - خورشیدی

55,372

قسمت ششم آیتم آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو روز یکشنبه مورخ 26 شهریور ماه 1396 موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : آشنایی با اصول و نحوه ساخت بونسای - نحوه انتخاب یک پایه خوب برای بونسای و آموزش تولید و نگهداری از بونسای مهندس علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282