بانوان سرپرست خانواده

565

بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور حمایت از بانوان سرپرست خانوار اقدام به پرداخت وام قرض الحسنه به آنان کرد.