تست PCR کرونا تا چه زمانی مثبت می ماند؟

286
تست PCR کرونا تا چه زمانی مثبت می ماند؟ عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: معمولا پس از دو تا سه هفته بعد از بهبودی، تست PCR باید منفی شود. در برخی افراد این اتفاق نمی افتد، در این ویدیو به این موضوع پرداخته شده است.
pixel