برنامه ضیافت با حضور حجه الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی در شبکه چهار سیما

128

برنامه ضیافت با حضور حجه الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی در شبکه چهار سیما زمان: یکشنیه بیست و دوم اردیبهشت 1398 موضوع: قرآن و اندیشه سیاسی مسلمانان