ایستگاه 9 | عملیات های اولین گروه آتش نشان زن ایران

1,687

مستندی از عملیات های اولین گروه آتش نشان زن ایران است که واقع در کرج می باشد و به نحوه ی برخورد سایرین با آنها به دلیل داشتن شغل مردانه شان می پردازد. برای تماشای رایگان این مستند به سینمامارکت مراجعه کنید. Cinemamarket.ir