اولین رویداد کارآفرینی و استارتاپ سالمندان

160
مغز برتر 48 دنبال‌ کننده

کسب مقام دوم باشگاه مغزسازی در اولین رویداد در حوزه سالمندان

مغز برتر 48 دنبال کننده
pixel