قسمت 24 ؛ سریال « ماه و پلنگ » با زیرنویس انگلیسی

1,354

قصه «ماه و پلنگ» روایت انسان هایی است که بهشت خوشبختی و سعادت خود را در جهنم دروغ و انتقام و زیاده خواهی نابود می کنند. در این سریال دو قهرمان وجود دارند و هر قسمت از آن با تعلیقی به پایان می رسد. وکیل جوانی که در پرونده ای رای دادگاه را در ظاهر زندگی به نفع موکل خود برنده میشود غافل از اینکه عاقبت خود را درباطن زندگی میبازد و .... در این میان آنهایی که با غرور نابجا ، بیشتر باور دارند که راه درست را رفته اند و خطایی نکرده اند بیشتر به انحراف کشیده شده اند و پایان این راه نابودی و فنا است. 5984