سفر بخیر - آلبوم خانه کوچک - حبیب

998
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.7 هزاردنبال‌ کننده

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم چه کنم که بسته پایم ز غبار این بیابان همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم چه کنم که بسته پایم به کجا چنین شتابان به هر آن کجا که باشد

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.7 هزار دنبال کننده
اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک