سبکهای آزاد کیوکوشین جام فجر اسفند ۱۳۹۱ حسین مختاری

290
قهرمانی هفدهمین دوره مسابقات کاراته کارگران استان خراسان جام فجر اسفند ۱۳۹۱ سالن کارگران مشهد مقدس
اهورا 4 دنبال کننده
pixel