مجموعه غذایی یوشیتا رشت

56

لحظه های خوب با هم بودن در فضای بی نظیر یوشیتا !؟ یوشیتا برای تمام سلیقه ها احترام قائله و انواع میز ها رو برای انواع افراد با سلیقه های مختلف تدارک دیده اینستاگرام : yooshita.food.collection وب سایت : yooshitafood.com