چتری بر روی کعبه

700

تبریز امروز: برای سایه اندازی بر روی حجاج چتری بر روی کعبه طراحی و اجرا شده است.راه اندازی این چتر برای کعبه با ارتفاع 45 متر و وزن 600 تن که مساحت 2400متر را میپوشاند ، طراحی شده است.

تبریز امروز 119 دنبال کننده
pixel