تبلیغ در مناطق صعب العبور / گروه جهادی تبلیغی بلاغ مبین

323
بی تابی برای تبلیغ دین تو را به جاده ای می کشاند که ممکن است دیگران ملامتت کنند اما چه باک که عالم ناظری دیگر دارد... گزارشی از تبلیغ در مناطق صعب العبور خوزستان و چهارمحال و بختیاری توسط یکی از مبلغین گروه جهادی تبلیغی بلاغ مبین
pixel