کالری چیست؟

146
کالری چیست؟ مواد غذایی در بدن ما چگونه تبدیل به کالری میشوند؟ در روز به چه میزان کالری نیاز داریم؟
Doorteb 7 دنبال کننده
pixel