برنامه « ده دقیقه » ؛ هدفمندی به جای آرزو اندیشی ، شبکه جهانی جام جم

622
12775 - "ده دقیقه" به سبک زندگی ایرانی اسلامی می پردازد ودر گروه معارف اسلامی تولید شده واز بخش های نمایشی کوتاه، انیمیشن و ارائه نکته ، تکنیک و روشهای کاربردی زندگی توسط افراد صاحب نظر تشکیل شده است . کارشناسانی که در برنامه به طرح مطلب می پردازند ؛ دکتر سید مجتبی حورایی، دکتر حسین اقبالی نسب، دکتر مهدی دوائی، دکتر کاظم زاده، دکتر اولیایی و دکتر محتشم پور.همچنین در بخش های نمایشی هنرمندانی همچون عباس محبی، مهدی آل آقا، مهدی صباغی و دیگر هنرمندان نقش آفرینی کرده اند .
pixel