ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

صف دقیقه نودی‌ها

28
ایرنا 5.8 هزار دنبال‌ کننده
ساعت ۲۴- تهران؛ مردم در دقیقه نود مشغول رای دادن هستند و البته انتخابات هم تا ساعت ۲ بامداد تمدید شده‌است. از حالا، فقط ۲ ساعت به پایان انتخابات امسال و تعیین سرنوشت چهار سال آینده، باقی مانده‌است.
ایرنا 5.8 هزار دنبال کننده
pixel