آموزش ثبت نام هنرجویان در سایت باشگاه

155
هنرجویان عزیزی که قصد دارند به عضویت باشگاه در بیایند می بایست مراحل زیر را دنبال کنند. توجه:این آموزش توسط مدیر رسانه ای تیم ضبط گردیده و مورد تایید مدیریت باشگاه می باشد. «شهروند» ♥ «نامی که می درخشد» Www.FcShahrVandAbbasAbad.ir
pixel