تکنوازی شنیدنی پیانو آوین سلطانی دانا، نفر اول جشنواره موسیقی جوان

6,620

آوین سلطانی دانا در جشنواره موسیقی جوان امسال رتبهٔ اول پیانونوازی در ردهٔ سنی الف را کسب کرد. آوین سلطانی در این ویدیو قطعه سونات پیانو در لا ماژور اثر جوزف هایدن را اجرا می کند. قسمتی از اجرای این هنرمند در جشنواره موسیقی جوان را در هفدانگ ببینید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده