ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مراسم "راه حل یابی خلاق" - سخنرانی دکتر علیرضا اژدری

839
مراسم سخرانی "راه حل یابی خلاق" به همراه معرفی کتاب "تفکر طراحی در کسب و کار" روز دوشنبه 27 شهریور 95 با سخنرانی نژده هوانسیان، دکتر علیرضا اژدری، شهرزاد اسفرجانی و مازیار رضایی در سالن همایشان ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد. این فیلم بخش نخستین صحبتهای دکتر علیرضا اژدری، عضو هیات علمی و استاد طراحی صنعتی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران می باشد.
pixel