گل پرسپولیس به ذوب آهن در دقیقه 16 با کیفیت عالی(امید عالیشاه).

351
pixel