اولین رویداد هنرهای سنتی کرمان برگزار می شود

149
149 بازدید
اشتراک گذاری
موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان اولین رویداد هنرهای سنتی کرمان را در آذرماه ۱۳۹۹ به مدت یک ماه برگزار می کند.
pixel