آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا - جلسه نهم

47
آشنایی با نوار ابزار Loads جهت اعمال بار | آشنایی با نوار ابزار Image جهت مشاهده تغییرمکان های گره ای و تنش داخل نمونه | آشنایی با نحوه تعریف بار متغیر روی جسم | تحلیل تیر یک سرگیردار سه بعدی با المان های چهاروجهی | تحلیل تیر دو سر گیردار به صورت سه بعدی و بررسی توزیع تنش ------------------------ آدرس وب سایت: FathiTrainingGroup.com تلگرام و اینستاگرام: @FathiTrainingGroup آدرس موسسه: مشهد - سیدرضی 34 - پلاک 328 - گروه آموزشی فتحی تلفن های تماس: 09386249330 - 05136210687
pixel