چهاردهمین در مسیر موفقیت با اسدالله عسگراولادی کلیپ اول

1,345

رویداد کارآفرینی در مسیر موفقیت ، رویدادی آموزشی انگیزشی می باشد که توسط شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان طراحی شده است. کلیپ اول پیش رو گزیده ای از چهاردهمین رویداد در مسیر موفقیت با حضور جناب آقای اسدالله عسگر اولادی می باشد.

pixel