معجزه جنین شناسی قرآن-انتشار توسط کالج امپشایر آمریکا

1,013

هفت دقیقه سراسر حیرت را با دیدن این کلیپ تجربه کنید کلیپی که کالج همپشایر آمریکا پیرامون معجزه آسا بودن قرآن کریم در موضوع "جنین شناسی" منتشر کرده است و برای اولین بار در فضای مجازی منتشر میشود. منبع کلیپ: goo.gl/M6rQVU نقد الحاد و آتئیسم @Naghde_elhad