مستند طاق پیل اشكسه

575

احراز كسب مقام دوم در جشنواره ملی فیلم كوتاه 3 دقیقه با ورزش در یزد(به كارگردانی خانم زینب فیضی مسوول روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان لرستان)

۳ سال پیش