ریبوزوم

136
در این ویدیو با یکی از مهمترین اجزای سلولی به نام ریبوزوم آشنا می شوید که در تمام سلولهای عالم حیات وجوددارد.
pixel