بلو سیستم - آهنگ Operator / اجرای زنده

3,574

بلو سیستم . اجرای زنده آهنگ Operator در Hitparade . تاریخ: 17.06.1993 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 475 دنبال کننده