تجربه خانم طاهره تقی پور از آکادمی تحلیل آماری ایران

302

خانم طاهره تقی پور کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی و دانشجوی دکتری این رشته هستند. خانم تقی پور کلیه دوره های نرم افزار های ایموس، لیزرل، پی ال اس، اس پی اس اس، مکس کیو دی ای و ... را گذرانده و موفق به اخذ مدرک آی کیو اس انگلیس از آکادمی شدند. ایشان یکی از متبحر ترین دانش پژوهان آکادمی بوده و در حال ارائه خدمات مشاوره ای آماری و پژوهشی به محققن هستند. اطلاعات بیشتر : www.analysisacademy.com