100ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم آبان ماه 1399 شماره76

51
100ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم آبان ماه 1399 شماره76 / روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی/تدوین :روح الله دلیر
pixel