قربانعلی مالک ماشین سازی

809
تبریز امروز 192 دنبال‌ کننده
تبریز امروز: کارخانه ماشین سازی تبریز به عنوان یک صنعت مادر و پشتیبان و سرمایه صنایع کشور به آقا قربانعلی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد ، صدا و سیما مصاحبه ای با ایشان انجام دادند که برای آقا قربانعلی چندان خوش یمن نشد
تبریز امروز 192 دنبال کننده
pixel