داغترین‌ها: #Copa America 2019

کاترپیلار/ سیستم کامل استخراج مداوم جبهه کار بلند

137

پویانمایی- سیستم مکانیزه کامل استخراج مداوم جبهه کار بلند از معادن زیرزمینی- پشتیبانی از هیدرولیک سقف- ماشین های شستشوی مواد- سیستم شخم خودکار و نوار نقاله- کنترل و اتوماسیون هوشمند- طراحی شده جهت جبهه کار بلند و استخراج مداوم درز پایین در شرایط برش سنگ سخت معادن می باشد.