داغترین‌ها: #اربعین

مثال های تکمیلی از ترکیب مقاومت ها

553
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی در دنباله ویدیو های محاسبه مقاومت معادل و جریان الکتریکی در مدارها، چند مثال تکمیلی از مبحث ترکیب مقاومت ها توسط استاد مصطفی کبیری حل دشه است. لینک جروه(https://physicfa.ir/%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%87%d8%a7/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel