سخنرانی مهکام خالقی در آیین پایانی دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه

26

سخنرانی مهکام خالقی از اعضای گروه سی تاب در آیین پایانی دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه / گروه سی تاب از حامیان دومین جشنواره ملی عغکس شاهنامه بوده و تندیس دومین دوره جشنواره کار این گروه هنری است.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel