شستشوی جدول با واترجت صنعتی

77

پاشش آب پر فشار بوسیله دستگاه واترجت صنعتی سبب حذف آلودگی های سطح جدول خیابان ها می شود. شرکت منیب : 88999500-021

شرکت منیب 19 دنبال کننده
pixel