اهمیت هیئت مدیره

1
تایماز سید مصطفایی 14 دنبال‌ کننده
1 بازدید
اشتراک گذاری
انتخاب درست اعضای هیئت مدیره نقش اساسی در آینده کسب و کار ها دارد.هیئت مدیره توانمند می تواند بنگاه را بسمت موفقیت هدایت نماید.بدین منظور اعضای هیئت مدیره باید به نقش های خود آگاه بوده و ضمن توانمند سازی خود،ارزیابی نیز بشوند. بررسی گذشته تاریخی شرکت های ورشکسته یا رسوا شده را می توان در عملکرد هیئت مدیره جستجو نمود
pixel