نسخهٔ چاپی یک بازی کارتی برای یادگیری کدنویسی

506

مسلما آنها که کارشان کدنویسی ست آموزش های لازم را به موقع دیده اند و آنها که ندیده اند هم با بازی کردن با این کارتها می توانند شانس خود را امتحان کنند! یادتان که نرفته همیشه آموزش غیر مستقیم و توام با تفریح و بازی و اجتناب از به اصطلاح تدریس خشک بهتر جواب می دهد. لینک دانلود نسخهٔ قابل چاپ تمام کارتها در سایت تکنامه: https://www.technameh.com/?p=7552

pixel