طراحی و ساخت آندهای حفاظت کاتدی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

384
mech_ut 7 دنبال‌ کننده
دکتر مجید بنی اسدی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
mech_ut 7 دنبال کننده
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 59 دقیقه
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
pixel