میدان حسن آباد پس از اطفا حریق

52
آتش در میدان حسن‌آباد اطفا شد. نمای تاریخی میدان حسن آباد در آتش‌سوزی سالم مانده است.
pixel