رهبر انقلاب: به فضل الهی، پیروزی قطعی متعلق به ملت ایران خواهد بود

69

رهبر انقلاب در دیدار مداحان: به فضل الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به ملت ایران خواهد بود.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel