داغترین‌ها: #اربعین

5 دقیقه فیزیک با گلزاری - اختلاف پتانسیل الکتریکی

167
در این 5 دقیقه با فیزیک بازهم به حل مسئله ای در مبحث اختلاف پتانسیل الکتریکی پرداخته شده است. فصل اول فیزیک پایۀ یازدهم رشته های ریاضی و تجربی. مدرس: محمد گلزاری.www.poopakedu.ir و www.physicsiran.ir
pixel