5 دقیقه فیزیک با گلزاری - اختلاف پتانسیل الکتریکی

55
55 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در این 5 دقیقه با فیزیک بازهم به حل مسئله ای در مبحث اختلاف پتانسیل الکتریکی پرداخته شده است. فصل اول فیزیک پایۀ یازدهم رشته های ریاضی و تجربی. مدرس: محمد گلزاری. www.poopakedu.ir و www.physicsiran.ir